Onze aanpak

frank-dirks-founder-globalonly

"Wie global teamwork wil verbeteren moet verder kijken dan geavanceerde technische apparatuur en sterk ontwikkelde menselijke vaardigheden. Het draait er namelijk vooral om dat de combinatie van deze beide middelen in balans is en dat de ontwikkeling ervan op elkaar is afgestemd."

Kernelementen van global teamwork

De basis van onze aanpak

Bij Globalonly stellen we onszelf voortdurend drie vragen: ‘Wat hebben mensen die in teams werken nodig om succesvol te zijn? Welke technische tools hebben ze daarvoor nodig? En welke praktische vaardigheden moeten ze ontwikkelen?’ Het antwoord op deze vragen vinden we in het model dat we ‘de kernelementen van global teamwork’ noemen. Dit model stelt ons in staat om iedereen die een alomvattende strategie voor internationale samenwerking wil ontwikkelen, te begeleiden en te ondersteunen. Op die manier kan één van de meest inspirerende en ingewikkelde uitdagingen van vandaag de dag worden aangepakt: wereldwijde samenwerking.

core-elements-of-global-teamwork-globalonly


De basisbeginselen van global teamwork – die we de ‘Kernelementen’ noemen, fungeren als een gids voor mensen die samenwerking professioneel benaderen. In dit model worden vijftien elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van teamwork in een praktisch perspectief geplaatst. Wie kennis heeft van de ‘Kernelementen’ is in staat om effectieve interventies te ontwerpen en uitvoeren, waarmee de samenwerking aanzienlijk kan worden verbeterd.

De kernelementen zijn onderverdeeld in drie groepen. Dit zijn aspecten, modi en middelen van teamwork, vertegenwoordigd door de groene, blauwe en rode pictogrammen. Aan de hand van deze pictogrammen kunnen we onszelf de volgende vraag stellen; ‘Met welke aspecten, modi of middelen van teamwork kunnen we onze ‘capaciteit om samen te werken’ vergroten?’ Wilt u meer weten over de interessante wereld van deze ‘Kernelementen’? Neem dan eens een kijkje op onze Global Teamwork Blog.

Onze dienstverlening is volledig gebaseerd op de ‘Kernelementen’ . Dit houdt in dat onze Global Team Systems en Global Team Training cursussen ontwikkeld zijn met alle aspecten, modi en middelen van teamwork in als uitgangspunt. Met andere woorden: met de ‘Kernelementen van global teamwork’ als richtlijn, ontwerpen we systemen en trainingen die van onschatbare waarde zijn voor iedereen die samenwerkt als onderdeel van een global team.

 • Model: Kernelementen van Global Teamwork

  We hebben de afgelopen twee maanden behoorlijk wat doorgenomen in onze missie om ‘de kernelementen van global teamwork’ te beschrijven. Om uw geheugen op te frissen en anderen van informatie te voorzien, vindt u hier een lijst,...
  Lees verder • Kernmiddelen van Global Teamwork

  In de afgelopen weken hebben we de ‘Kernelementen van Global Teamwork’ besproken. Dit is een concept dat we ontworpen hebben om u in staat te stellen de lokale, wereldwijde, professionele en informele teamworkprocessen waar u bij betrokken bent,...
  Lees verder • Kernmodi van Global Teamwork

  Vorige week hebben we de ‘kernelementen van global teamwork’ verkend. We hebben daarbij het eerste van drie instrumenten geïntroduceerd die we hebben ontworpen voor het navigeren door het ‘teamwork landschap’. Deze eerste tool heet,...
  Lees verder

Globalonly, Acaciatraat 15, 6523 DK Nijmegen, Netherland | +31-24-3482028 | info@globalonly.com | hulp op afstand