Global Teamwork Blog

apr 23
  • KernmodivanGlobalTeamwork

Kernmodi van Global Teamwork

by Frank Dirks

Vorige week hebben we de ‘kernelementen van global teamwork’ verkend. We hebben daarbij het eerste van drie instrumenten geïntroduceerd die we hebben ontworpen voor het navigeren door het ‘teamwork landschap’. Deze eerste tool heet het ‘teamwork kompas’ en maakt gebruik van de ‘kernaspecten van global teamwork’ (connectie, communicatie, bijdrage en coördinatie) ter verbetering van het ontwikkelproces van uw team.

Vandaag presenteren we ons tweede instrument. We noemen dit de ‘teamwork kaart’. We hebben namelijk een kaart gecreëerd met de tweede groep elementen – de ‘kernmodi van teamwork’ – in gedachten. Deze ‘kernmodi’ zijn de verschillende soorten teamworkprocessen die we dagelijks ervaren. Ze zijn als het ware de ‘typische manieren waarop mensen samen functioneren’. We noemen de kaart die we hebben gemaakt met behulp van deze ‘kernmodi van global teamwork’ de ‘teamwork kaart'.

Deze kaart is bedoeld om u een overzicht te bieden van de verschillende ‘modi van globa; teamwork’ waar u tegenaan kunt lopen wanneer u lokaal of wereldwijd samenwerkt met mensen. We hopen dat de kaart u helpt bij het herkennen van deze ‘methoden’ en dat het u inzicht verschaft in hoe uw eigen team in verschillende situaties te werk gaat.

We onderscheiden de volgen ‘kernmodi van global teamwork’:

Behouden (Conserving) – Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘reflexen en instinct’ om te ‘overleven en te voldoen aan primaire behoeften’.

Kopiëren (Copying) – Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘rituelen, gewoonten en tradities’ om ‘veiligheid, gelijkheid en harmonie te creëren’.

Afdwingen (Compelling) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op domineren, controle en macht’ om ‘respect en status af te dwingen en te klimmen in de hiërarchie’.

Conformeren (Conforming) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘regels, verplichtingen en rollen’ om ‘stabiliteit, orde en veiligheid te behouden’.

Concurreren (Competing) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘doelen, opties en kansen’ om ‘te winnen, voordeel te behalen en succesvol te zijn’.

Samenwerken (Cooperating) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘delen en gezamenlijk voordeel’ om te zorgen voor ‘een gevoel van nut en saamhorigheid te ervaren'.

Begrijpen (Comprehending) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op kennis, intuïtie, flexibiliteit en functionaliteit’ om te ‘innoveren, complexe situaties te verkennen en te leren wat het beste werkt'.

Aanvullen (Complementing) - Handelingen van teamleden zijn gebaseerd op ‘oprecht interesse in gemeenschappelijk welzijn’ om ‘duurzame oplossingen te creëren en diversiteit te incorporeren.

Laten we eerlijk zijn. De meesten van ons hebben affiniteit met één of meer van deze ‘kernmodi van global teamwork’ en enige aversie tegen andere modi. Maar onthoud dat de ‘kernmodi van global teamwork’ goed noch slecht en effectief noch ineffectief zijn. Het zijn slechts de ‘manieren waarop mensen samen functioneren’. De grote uitdaging is om de juiste modus te activeren in de juiste omstandigheden. Hoe beter uw team kan schakelen tussen deze modi, hoe effectiever het de uitdagingen zal kunnen aangaan, van welke aard dan ook.

We zijn ons er van bewust dat dit een samenvatting is van de ‘kernmodi van global teamwork’ en de ‘teamwork kaart. We hopen dat u het interessant gevonden hebt en dat u ons blijft volgen voor onze volgende post, Deze zal gaan over de ‘kernmiddelen van global teamwork'.

Volg ons

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en onze Global Teamwork Blog. Bekijk onze huidige projecten en onze Facebookpagina en abonneer u op onze nieuwsbrief.


Artikelen

Globalonly, Acaciatraat 15, 6523 DK Nijmegen, Netherland | +31-24-3482028 | info@globalonly.com | hulp op afstand